Geschiedenis

Hoe komt judoclub Kano aan zijn naam :

De naam komt van de grondlegger van de judosport Jigoro Kano.
Jigoro Kano werd geboren op 28 oktober 1860. Hij studeerde in Tokyo en hield van sport. Daar hij klein en niet sterk was ging hij Jiu-jitsu studeren, want deze kunst van zelfverdediging had de naam dat men daarna een fysiek sterkere tegenstander kom overwinnen. Hij kwam erachter de ryu’s, scholen,goede technieken hadden maar was toch niet tevreden.
Hij miste iets en vond dat de oude stijl van Jiu-jitsu sterk gericht was op vernietiging. Tijdens de oefening ontstonden er ongelukken mede door een gebrek aan ethiek van de beoefening. Door iedereen kon Jiu-jitsu beoefend worden. Er waren schooltjes die geleid werden door werkeloze samurai. Dat kwam door de afschaffing van de wapendrachten het wapenbezit in 1870. Om te kunnen overleven boden zij lessen Jiu-jitsu aan.
Maar de nieuwe leerlingen kenden de ethiek niet van de zelfverdediging, die de samurai van vader op zoon leerden. De samurai leerden de gedragscode uit de bushido.
Kano kende wel de levenscode die achter de beoefening van vechtsporten zit en wilde de ethiek daarin terugbrengen.
Hij merkte op dat Jiu-jitsu ontaardde. Een belangrijke reden was dat er in Japan veel veranderde. Het feodale stelsel was omvergeworpen en westerse invloeden
drongen door. Hierdoor veranderde de Japanse cultuur en werden oude kunsten verwaarloosd, zoals ook Jiu-jitsu. Kano haalde het uit zijn isolement en voegde er een nieuwe dimensie aan toe: Dat was “de do”.
Hij ontwierp dus een andere manier en noemde het Judo: de zachte weg. Hij beschouwde deze judobeoefening niet als verzameling fysieke zelfverdedigingtechnieken, maar als een levenswijze. Hij stapte dus af van het jitsu, een kunst, en maakte er een do, een weg, van. Deze weg moest leiden tot harmonie van geest en lichaam.
Jigoro Kano bleef zijn hele leven les geven, maar dat werd steeds moeilijker omdat zijn gezondheid te wensen over liet. In 1938 begaf hij zich naar Cairo voor een bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité, dat toen de spelen in Tokio voorbereidde. Op de terugreis op de boot Hikawa Maru naar Japan overleed hij, op 4 mei 1938, ten gevolge van een longontsteking. Hij overleed op 77-jarige leeftijd.